HaMoked Logo

חברות וחברים יקרים,

מדי שנה נעצרים מאות נערים פלסטינים בגדה המערבית מביתם בשעות הקטנות של הלילה, ונלקחים לחקירה כשהם אזוקים ומכוסי עיניים. הצבא משתמש במעצרים הליליים כברירת המחדל להבאת קטינים פלסטינים לחקירה, כפי שעולה מדו"ח חדש שמפרסם המוקד להגנת הפרט: בחסות החשיכה.

הדו"ח מתבסס על 81 תצהירים אותם גבה המוקד מנערים בני 17-14, שנעצרו בשנים 2019-2018. מהדו"ח עולה כי 58 מהנערים (72%) נעצרו בביתם באופן יזום בין השעות 11 בלילה ל-5 בבוקר. רובם המכריע לא קיבל קודם לכן זימון לחקירה, אשר יכול היה לייתר את המעצר הלילי הטראומטי. מהדו"ח עולה כי המעצרים הליליים כרוכים במגוון הפרות של זכויות הנערים, לרבות איזוק מכאיב וכיסוי עיניים ממושך, וכי המעצרים מלווים פעמים רבות באלימות של ממש. נערים רבים הוצאו ממיטתם בכח, ונלקחו מהבית מול עיניהם המבוהלות של אחיהם הקטנים. ברוב המקרים לא מסרו החיילים מהי הסיבה למעצר, וגם לא אמרו להורים לאן ילקח הנער וכיצד ניתן לעמוד איתו בקשר.

הדו"ח מצביע על כך שהמעצרים הליליים, המבוצעים דרך שיגרה, מנוגדים לא רק לחוק הבינלאומי אלא אפילו לנהלי הצבא, המחייבים לתת עדיפות לזימון קטינים לחקירה, למעט במקרים חריגים. בשנת 2014, בעקבות התכתבות עקרונית עם המוקד, התחייב הצבא ליישם תכנית פיילוט שנועדה לבחון את החלופה של זימון קטינים לחקירה בתיאום מראש. אולם התצהירים שנגבו מעידים כי הפיילוט כמעט שאינו מיושם, ולפני כמה חודשים אף החריג הצבא מהפיילוט קטינים בגילאי 17-16, עמם נמנים רוב רובם של הנערים העצורים.

מתוך כך, השבוע עתר המוקד לבג"ץ בדרישה כי הצבא יעמוד בכללי המשפט הבינלאומי ובעקרון טובת הילד, ויזמן קטינים פלסטינים לחקירה כברירת מחדל, במקום לעצור אותם ממיטותיהם. העתירה מבוססת על המלצות הדו"ח, בהן קורא המוקד להחיל על קטינים פלסטינים את ההגנות המעוגנות באמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד.

בברכה,

עו"ד נדיה דקה

המוקד להגנת הפרט

 

ח"נ, בן 15 מהכפר נחאלין, סיפר בתצהיר:

"ב-3 בבוקר עצרו אותי מהבית. ישנתי. שמעתי דפיקות חזקות על דלת הכניסה. יצאתי מהחדר לבדוק מה קורה. ראיתי בבית המון חיילים. ראיתי אחד מהם מדבר עם אבא. אמרו שאני עושה בעיות והם רוצים לעצור אותי. לא אמרו לאן לוקחים אותי. לא קיבלתי שום זימון לחקירה קודם. אם היו מזמנים אותי הייתי מגיע. יש לי שתי אחיות ושני אחים. שניים קטנים, בני שנה ושלוש. הקטנים התחילו לבכות, פחדו. החיילים הכניסו את בני המשפחה לחדר אחד. סגרו אותם שם. שמעתי את הקטנים בוכים".

תמיכה בפעילותנו אנו זקוקים לתמיכתכם כדי להמשיך להעניק סיוע משפטי בחינם לפלסטינים תושבי השטחים הכבושים, וכן לפעול לשינוי מדיניות במטרה להביא שיפור נרחב במצב זכויות האדם בשטחים. לתמיכה במוקד
הצטרפו לרשימת הדיוור שלנו
הרשמה לרשימת הדיוור
שתפו:
s